Palmy

Bez palmového tuku

Proč už firma Semix nepoužívá palmový tuk?

Kamil LisalO důvodech, které tohoto předního českého výrobce pekařských a cukrářských směsí a celozrnných cereálií vedly k rozhodnutí přestat používat palmový olej a nahradit jej vlastní tukovou směsí, hovoří ředitel společnosti Ing. Kamil Lisal.

čtěte rozhovor

První výrobce skutečně celozrnných cereálií v České republice, firma SEMIX PLUSO z Otic u Opavy se rozhodla změnit složení receptur svých výrobků a nahradit palmový tuk směsí kokosového a olivového oleje. Ředitel společnosti Ing. Kamil Lisal zdůvodňuje tento krok zodpovědností firmy vůči přírodě a zákazníkům.

Pane řediteli, proč jste upustili od používání palmového oleje ve vašich produktech?
Přistupujeme velmi vážně k následkům zakládání nových palmových plantáží na úkor deštných pralesů, které představují přirozený životní prostor pro tisíce druhů živočichů a rostlin. Protože klademe důraz na to, že jsme environmentálně i zákaznicky zodpovědná firma, rozhodli jsme se nahradit palmový tuk alternativní tukovou směsí. Používáním palmového tuku bychom popírali naši firemní filozofii – nejen vyrábět kvalitní potravinářské výrobky, ale také chovat se odpovědně k přírodě a k životnímu prostředí. Jako výrobci se tak připojujeme k těm, kterým není lhostejný osud deštných pralesů.

Tento postoj je českou společností obecně přijímán velmi pozitivně, ale nepotřebovala by stejnou ohleduplnost a péči především česká krajina? Nelze si nevšimnout, kolik druhů motýlů, ptáků a obojživelníků zmizelo v posledním desetiletí z volné přírody…
To nás samozřejmě také nenechává chladnými. Už před více lety jsme se začali aktivně starat o českou přírodu a investovali jsme do nákupu přírodních lokalit, ve kterých se snažíme obnovit původní ráz české krajiny. V současnosti pečujeme o čtyři přírodní areály v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na 1,3 ha rozlehlém pozemku v Raduni jsme vybudovali soustavu tůní a mokřadů. Staráme se také o 26 ha rozlehlý pozemek na katastru obce Kozmice se soustavou tůní a mokřadů a ptačí pozorovatelnou. Naším cílem je obnovit základní funkce krajiny a podpořit ohrožené a chráněné druhy organismů – ptáků, obojživelníků, bezobratlých živočichů a ryb. Nedaleko obce Krčmaň u Olomouce se staráme o opuštěný Strejčkův lom s unikátní stepní flórou a v Kobeřicích o pozemek s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. Budování a udržování biotopů představuje náš konkrétní přínos k ochraně životního prostředí. Aktivně se o přírodu staráme a naši zákazníci nám v tom pomáhají, protože zakoupením našich produktů podporují tuto činnost.

Zpět k palmovému tuku. Jak náročný byl přechod k alternativní tukové směsi?
Nahrazení palmového tuku směsí kokosového a olivového oleje se týkalo celého produktového portfolia, takže jsme dlouho pracovali na složení tuku, aby byl univerzálně použitelný. Testy stability tuků ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze trvaly téměř dva roky. Nakonec se nám podařilo dotáhnout vývoj do úspěšného konce. Nešlo zrovna o levnou záležitost – vázala se na ni totiž celá řada dalších kroků, jako příprava a výroba nových obalů apod.

Spotřebitelé jistě ocení skutečnost, že firma Semix se rozhodla pro výměnu palmového tuku, přestože vlastní certifikát RSPO (Roundtable on sustainable palmoil)..
Měli jsme zájem na tom, abychom používali palmový tuk z přirozených lokalit výskytu palmy olejné, nikoli z uměle pěstovaných plantáží. Právě tento program měl garantovat udržitelné pěstování palmy olejné, ale časem byl zpochybněn a ztratil naši důvěru. Rozhodli jsme se pro přímočarejší řešení.

Už nyní ovšem prohlašujete, že u stávající tukové směsi z kokosového a olivového oleje nezůstanete a pokračujete v dalším vývoji. Proč?
Používáním kokosového a olivového oleje vyčerpáváme opět zdroje z jiné části planety a zvláště u kokosového oleje hrozí, že poptávka vygraduje do podobného stadia jako v případě palmového oleje. Čili situace by se opakovala. Tomu se chceme vyhnout, proto jsme již zahájili testy vhodnosti slunečnicového oleje. Slunečnice je evropská plodina, která se pěstuje i u nás, takže by mělo jít o přirozenější alternativu. Olej ze semen slunečnice se běžně používá v potravinářském průmyslu.

Postoj společnosti Semix k palmovému tuku
Užití tukové receptury ve výrobcích Semix
Společnost Semix Pluso používala palmový tuk ve svých produktech od roku 2007. V listopadu 2013 získala certifikát RSPO (Roundtable on sustainable palmoil), v březnu 2016 však od používání palmového tuku ve svých výrobcích zcela upustila. Genezi vývoje používání tukových směsí dokumentují níže uvedená fakta:
2007

Společnost Semix začala ve svých cereálních výrobcích používat palmový tuk.

2014

Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze byl zahájen vývoj nové tukové směsi, která by nahradila palmový tuk.

březen 2016

V měsíci březnu společnost Semix úspěšně zakončila vývoj vlastní tukové směsi
z kokosového a olivového oleje a začala ve svých produktech nahrazovat palmový tuk. Krátce po zahájení výměny byl palmový tuk nahrazen
v 90 % výrobků Semix.

2. pol. 2016

Ve druhé polovině roku 2016 společnost Semix dokončí vývoj nového tuku ze slunečnicového oleje
a začne jím nahrazovat tukovou směs
z kokosového a olivového oleje.

bez palmového tuku
Přesvědčte se, že výrobky Semix mají skvělou chuť i bez palmového oleje!

„Nebylo snadné dosáhnout stejných parametrů kvality jako u palmového tuku, který je stabilní v čase, nežlukne a nekazí se, navíc dodává výrobku chuť, křupavost a jemnost po celou dobu trvanlivosti. Nakonec se nám podařilo dotáhnout vývoj do úspěšného konce. Naši spotřebitelé se nemusí obávat zhoršení vlastností našich cereálních výrobků.“

Šéf vývoje SEMIX PLUSO Ing. Vítězslav Hertel

malinová
jahodová
Proč preferovat výrobky Semix bez palmového tuku?
Přemýšleli jste někdy nad tím, co vede Vaše nákupní rozhodování? Jestli během nákupu příliš nepodléháte emocím a alespoň trochu nad kupovanými položkami uvažujete? Pokud se takto zamyslíte nad nákupem produktů Semix, zjistíte, že pro nákup máte alespoň tři dobré důvody, které Vašemu nákupu dodají přidanou hodnotu. Nejenže nakoupíte kvalitní, chutné a s láskou dělané pokrmy, ale prospějete také celé společnosti. Semix je česká firma, která vyvíjí poctivou snahu, aby zlepšila životní prostředí a zdraví spotřebitelů. Jde sice jen o malý krůček ve prospěch této planety a jejích obyvatel, ale právě po malých krůčcích může civilizace udělat velký skok.
Chutnají výborně

Výrobky Semix bez palmového tuku chutnají stejně dobře, ne-li lépe. Alternativní tuková směs má stejné kvalitativní parametry. Je stabilní v čase, nežlukne, nekazí se a dodává výrobku chuť, křupavost
a jemnost po celou dobu trvanlivosti. Vyzkoušejte i další výrobky Semix bez palmového tuku!

Dbáte o své zdraví

Filosofií firmy Semix je vyrábět kvalitní potravinářské výrobky, které neobsahují škodlivé nasycené mastné kyseliny, palmový tuk, umělá aromata, sladidla a cukry. Firma stanovila přísná kritéria, podle kterých dělí své výrobky do čtyř skupin (A, B, C, D). Podle tohoto dělení produktů si snadno vyberete tu pravou pochutinu.

Chráníte přírodu
Společnost Semix bojuje proti zakládání nových palmových plantáží na úkor deštných pralesů, které představují přirozený životní prostor pro tisíce druhů živočichů a rostlin. Ale nejen to, aktivně se stará také o českou přírodu, když pečuje o čtyři unikátní přírodní biotopy. Nákupem produktů Semix podporujete tuto činnost. Více na Natura.semix.cz.

Zajímavé odkazy

Formulář pro zaslání připomínek nebo dotazů

Share This